Regulamin sprzedaży internetowego zespołu Hateful Five

 1. Postanowienia ogólne
  1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie (zwanym dalej Klientem), a sprzedającym (dane sprzedawcy: Sebastian Makówka
   ul. Poprzeczna 25, 96-323 Tłumy, tel.: 519 406 408, e-mail: kontakt@hatefulfive.pl).
  2. Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
  3. Każdy Klient w sklepie internetowym https://hatefulfive.pl/sklep jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.
  4. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
 2. Dane Klienta
  1. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
  2. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.
 3. Polityka ochrony prywatności
  1. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).
  2. Zespół „Hateful Five” zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz usunięcia z naszej bazy danych.
 4. Przedmiot działalności
  1. Przedmiotem działalności sklepu internetowego https://hatefulfive.pl/sklep jest sprzedaż produktów zespołu „Hateful Five”.
 5. Zakupy
  1. Zamówienie w sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na stronie https://hatefulfive.pl/sklep.
  2. Dodanie produktu do „koszyka”, oraz naciśnięcie przycisku potwierdzam oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna)
  3. Zapłata za zakupy uiszczana jest na podany rachunek bankowy, poprzez system szybkich płatności Hotpay bądź przelewem tradycyjnym.
 6. Ceny
  1. Wszystkie ceny podane na stronach sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.
  2. Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy.
 7. Dostawa
  1. Dostawa produktów  realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  2. Koszty dostawy nie są zawarte w cenie produktu. Koszty dostawy pokrywa Klient.
  3. Zespół „Hateful Five” nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd.)
  4. Termin realizacji złożonych zamówień wynosi do 10 dni roboczych od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie.
 8. Wady, zwroty
  1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) kupujący ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 10 dni od dnia sprzedaży przy zachowaniu rachunku lub paragonu. Zwrot odbywa się na koszt zwracającego. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do klienta (także w oryginalnym opakowaniu). Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z regulaminem i obowiązującym prawem, „Hateful Five” zwraca uiszczoną kwotę nabycia w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez klienta konto bankowe. W przypadku zwrotu produktu koszty dostawy do Klienta przy zwrocie towaru nie są zwracane.
  2. Zespół „Hateful Five” nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.
  3. Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania wysyłki. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji.
  4. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.
  5. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do klienta (także w oryginalnym opakowaniu).

Zasady dotyczące plików COOKIE

 1. Czym są pliki cookie?
  Cookie to mały plik tekstowy, który witryna internetowa zapisuje na urządzeniu użytkownika podczas jej przeglądania. W pliku cookie przechowywane mogą być informacje o przeglądarce użytkownika, mogą także być zapisane inne informacje ułatwiające użytkownikowi korzystanie z zasobów witryny internetowej.
 2. W jaki sposób https://hatefulfive.pl/sklep wykorzystuje cookie?
  Podczas przeglądania witryny https://hatefulfive.pl/sklep używane są cookie w celu zapewnienia użytkownikowi szybszego i spersonalizowanego dostępu do zasobów witryny internetowej. W pliku cookie zapisywane są także informacje o użytkowniku, jego preferencjach i ustawieniach witryny internetowej. Pliki cookie wykorzystywane są także w celach statystycznych.
 3. W jaki sposób wyłączyć lub usunąć pliki cookie?
  Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie oraz usunięcie z urządzenia użytkownika plików cookie. Informacje na temat możliwości kontroli plików cookie na urządzeniu użytkownika można znaleźć na stronach producentów przeglądarek internetowych.

Zakończenie

W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Translate »